รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> CUT-200JS HIGH-end Plasma

CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
CUT-200JS HIGH-end Plasma
  Tell a Friend
CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

CUT-200JS HIGH-end Plasma - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

CUT-200JS HIGH-end Plasma

รหัสสินค้า: 345362
ราคาปกติ 245,000.00 บาท
ราคาพิเศษ 225,000.00 บาท
ประหยัด 20,000.00 บาท
รายละเอียด:

 

Item Unit Models
CUT200 CUT300
Input Power V/Hz 3~ 380V± 15% 50/60 Hz
Rated Input capacity KVA 33.3 57.1
Rated Input Current A 71 100
Rated Open Circuit Voltage V 315 380
Rated Cutting Current A 200 300
Rated Cutting Voltage V 160 200
Current Adj Range A 40~200 60~300
Max Cut Thickness(Steel) mm 65 80
Piecing Thickness(Steel) mm 25 32
Quality Cutting Thickness      
Steel mm 40 45
Stainless mm 20 25
Aluminium mm 16 20
Copper mm 15 18
Plasma gas -  
Air Pressure Mpa   0.45~0.6
Output Signal of Arc Voltage - 1: 1 / 1: 20 1: 50 / 1: 100 Arc Voltage
Cutting Torch Cooling Mode - Air cooling/Water cooling
Rated Duty Cycle % 100/40° C
Insulation Grade - F
Protection Grade - IP21S
Dimensions(L× W× H) mm 750× 380× 810 860× 480× 930
Power Source N. W. Kg 80 110

 

Chapter 1 Safety  

Introduction 

All of the user should reading the following introduction before using the plasma cutting machines. 

 

 1. Safety details 

1. protect from burning 

  When the plasma cutting machine is working ,it will send out light and heat. So ensure safety when operate it. 

1.1 Protecting eyes 

  wearing protective glasses. 

  Protecting body 

  In order to prevent the skin and body damaged by ultraviolet light . spark and high temperature metal, the protecting job must be done best : 

  Wearing protective clothing : 

——wear a long sleeve glove; 

——put on the anti-flaming cloth which can cover your naked body. 

——put on the trousers without revers to prevent sparks and slag entering. 

  Dontouch the front of torch when torch begin to appear arc. 

2. Protect from harmful smoke 

In order to prevent from hurting by noxious gas, the following items should be pay more attention to : 

2.1 Keep good ventilation in the cutting area 

2.2 If cut the old plate, the residual chlorine and other chemicals should be removed, so that reduce the noxious gas. 

2.3 It is best to use breathing mask when cut the hot dip metals, additionally, keep good ventilation 

2.4 Warning ! Must wear a breathing mask when cutting metal that contain zinc , lead , cadmium or beryllium metals or painted metals 

3. Proofing fire 

  Plasma cutting machines will send out sparks and slag , the following measures should be taken : 

3.1 Extinguishers should be equipped in the cutting area 

3.2 Combustible materials ,especially argon, hydrogen or oxygen as carrier gas , should be more than 10 meters far from cutting parts. 

3.3 The cut materials are forbidden to move if without cooling 

3.4 The metal material and containers which are of possibility happened to exploding or burning are not allowed to be cut. 

4. Protect from electric shock 

  Plasma cutting machines use high voltage( DC 250V above) , the following measures should be taken when operate it.. 

4.1 Keeping yourself and clothes dry. 

4.2 Avoiding direct touching of the surface of the wet metals workpiece, wearing insulating gloves and insulated shoes. 

4.3 Obey the electric rules , choose large enough diameter and right power lines, correctly connect power supply circuit , especially pay attention to safety ground wire. 

4.4 Checking power lines and torch lead line whether damaged or not , if it is , change it timely. 

4.5 It is strictly forbidden that maintenance equipment and change accessories without power off. 

4.6 It is forbidden to dismantle or shot safety interlock. 

5. Anti-detonation 

Warning! 

5.1 Please give instruction if you’d like to cut using argon and hydrogen gas mixture cutting, don’t use ordinary models , in order to protect from accident. 

   When use and carry compressed gas, must comply with safety regulations, to prevent accidents. 

   It is not allowed that using cutting machines in an atmosphere containing explosive dust or gas. 

   It is not allowed to cut sealed container or metal ,and ones with explosive possibilities.  

   Using pressure regulator correctly. 

——Make sure all the pressure regulators are in the right working situation, don’t use the bad ones. 

——Don’t use the excessively leakage or damaged pressure regulators; 

   The gas supplying tube which is connected on this machines must obey the following rules : 

——Suggest using tubes with different colors in order to avoid mixture use.  

——Maintenance tubes regularly ,don’t have leakage. abrade. loose 

——Using the tube in the shortest length ,in order to decrease the pressure and avoid high limit. 

6. Earth connection 

  Be sure connect the safety earth connection line good, in order to prevent accidents. 

  Cutting table and workpiece must connect with safety earth connection. 

 1. Safety equipment 

 1. In order to ensure safety, must not take safety interlock to short or dismantled; 

 1. Don’t remove or use the damaged power supply box cover; 

 1. Don’t use the spare parts and easily damaged accessories which is not our company production,in case of dangerous. 

 1. Warning! Never maintenance the machines and open machine shell when machine have electricity.              

Chapter 2 Technical Specifications 

 1. Overview and principle  

CUT series of plasma cutting machine is the company development and production of high performance heat cutting equipment, this equipment adopts the most advanced power saving technology, IGBT inverter, accurate preset cutting current, promise is adjustable, arc, reliable and stable current, arc straight, smooth incision, craft fine features. Cutting current preset, fitted with compatible with the current of the nozzle and other accessories, select the appropriate load flow and cooling gas for cutting all kinds of metal materials. 

 1. Working principle of CUT series of plasma cutting machine are as follows:  

      

 

Drawing 1 principle block diagram 

 

Diagram "three-phase power source" through "rectifier power frequency", transform ac voltage to dc voltage, enter "IGBT inverter" become the high frequency ac voltage, and then into the high-frequency transformer step-down again after them the output rectifier filter after cutting the required dc current, supply cutting torch is used as the main energy of plasma arc. 
In the system, the control board to be responsible for the whole power supply system for procedures and current regulation control, to meet one of the conditions of the plasma arc formed. 
In addition to conform to the requirements of electricity, but also the compressed gas supply to meet the requirements of the gas circuit system by the gas source, gas filtering pressure reducing valve, solenoid valve, pressure controller, etc. (according to customer needs can provide 2 gas, the load current and cooling gas). 
Arc device in power system also plays an important role, in addition to the power of plasma arc of electricity, gas, two of the most important conditions to form plasma arc still must occur by arc of high voltage high frequency electric energy to "light" plasma arc, every closed cutting torch switch, arc time of 0.5 seconds, such as did not lead to plasma arc, can be clicked a cutting torch switch back, until the arc success. 
In cutting large current or semi-automatic, automatic cutting, arc cutting torch nozzle when asked to leave the workpiece has a certain distance, in order to prevent the damage of the nozzle. 
When cutting torch working electrode and the nozzle will produce a lot of heat, must be spread out in a timely and effective manner, to this end, the CUT - 100 and above models of AD hoc water-cooling system, by the water pump or water pressure, water flow controller, etc. (if the CUT - 100 and the following models to adopt water must be special order). 
In order to guarantee the power supply system of the main transformer, rectifier, such as good heat dissipation, machine with the fan, the wind must be into convulsions. 
When outside for conditions change, such as insufficient pressure and water pressure, temperature, circuit in the system is equipped with protection shutdown system, after being conditions back to normal, protection system will be automatically recover.In order to protect the equipment from damage. 
If the three-phase power supply lacks, the lack of phase on the power supply panel indicates lit up, at this moment, you are asked to repair open phase fault of power supply system. 

 1. CUT the working process of the series machines to see (figure 2) 

 

 

 

Drawing 2 working curve 

 

Diagram, t1, t6: compressed air jet time;T3 and t5 cutting time.T2 - t4 arc time (about 0.5 seconds). 
3. In terms of the choice of cutting current carrying gas, air, oxygen, nitrogen, argon, hydrogen can be used mixed gases (warning: hydrogen is flammable, oxygen combustion, it is important to note that the use of safe! If the hydrogen argon as carrier gas, mixed gas or oxygen equipment should be special orders), must pay special attention to is: with air or oxygen during cutting, the consumable parts (such as electrode, etc.), and use models is not the same as the other gases such as nitrogen. 
This equipment can be used for manual cutting (including car semi-automatic cutting, profiling cutting), also can form a complete set of automated cutting CNC machine tool. 

 

 1. Technical parameter 

Table 1  CUT Series Technical Specification Parameters 

Name 

Technical parameter 

Model   

CUT—200 

Rated input voltageV 

50HZ/3~380±10% 

Rated input powerKVA 

71 

DC no-load voltageV 

320 

DC working voltageV 

94150 

DC working electricityA 

35200  

Duty cycle(%) 

100 

Compute cyclesmin 

60 

Input air pressureMPa 

0.7 

Gas flowL/min 

150 

Dimensionscm 

83×38×83 

Weightkg 

80 

 

 1. The host power supply and torch 

1. host powers 

This device is the current host power stepless adjustable structure. 

 1. hand torch 

Our company's hand torch mainly used for processing less demanding applications in small batches cutting straight lines, curves, arcs, and so on. Select torch model specific principles: necessary to meet the cut quality, but also take into account the economy, such as cutting thinner, you can buy a small torch, can be much narrower kerf, but also improve cutting speed, but also save cutting costs. 

 1. Automatic machine torch 

This machine adopts the machine torch as the company developed a patented torch. With cutting efficiency, slotted vertical, smooth cutting surface characteristics. Machine torch but not directly touch the work piece. 

 

 

 

 

 

Chapter 3 Installation  

 

 1. Acceptance test 

 1. opening box 

Before unpacking carefully check the packaging is intact, if any signs of shipping damage, you should refer to the following "right item" content processing. 

 1. Checking 

You and the Company in accordance with the contract, the packing list or other agreed content, check and acceptance of the goods, must pay attention to whether the dealer is less loaded or missing equipment parts, if quality problems or other errors, you should refer to The following "right item" content for processing 

 1. Claims 

 1. Transportation damages 

If your equipment or parts that are damaged during shipping, you must be accountable to the transportation sector demand compensation. 

 1. quality problems or defects 

If the box inspection equipment or parts found to have quality problems or missing parts, and confirmed that the device does not exceed the Company within one year of starting date of manufacture, the following measures should be taken immediately: If you are ordering in the dealer should immediately made to the dealer and request correction or supplement, if it is in the Company's direct order, and should be immediately made to the Company by the company responsible for amendment or padded. 

 1. Equipment layout 

Equipment must be placed in a dry, ventilated and relatively clean place, and pay attention to the host, the outlet with walls or other obstructions between the distance shall not be less than 200 mm. 

Power switch should be placed as close as possible in a place away from the device, and requires strict implementation of safety electrical grounding specifications, see the chapter "Power Supply Requirements." 

 1. Torch cable routing  

Torch leads (especially machine torch) to pay attention to just try to avoid cutting sparks and hot metal cut to prevent scorch lead, causing an accident. 

 1. Air source requirements and connected 

Whether you use the pipeline gas plant, air compressor pump gas or nitrogen, shall be the middle of the series with a gas-water separator before the air supply hose and power on the back of the gas pressure reducer output connector. 

WARNING! Input gas pressure must not exceed 1.2MPa, otherwise, the system will not be able to withstand and danger! 

 1. Gas supply hose 

 1. Air source 

If you are using compressed air (whether or pipeline pump compressed air), we must ensure that its output gas drying, oil-free and clean, if you can not meet this requirement, the input device must be installed before the filtration and purification devices. And asked to enter the host at 0.8MPa ~ 1.2MPa pressure range between otherwise, does not work. The rear panel of the gas mains pressure reducer must correspond with the standard machine, the pressure is too high or too low can not reach the normal ideal cutting results. (Recommended selection pressure ≥ 1.0MPa, flow ≥ 0.6m ³ /  compressed air pump) 

 1. Nitrogen source 

When you use nitrogen as the carrier gas, plasma, be sure to pay attention to 99.995% purity must meet in order to use, in addition, requires the same input pressure range between 0.7MPa ~ 1.0MPa, otherwise, the same does not work. 

 1. oxygen source 

When you use this equipment to cut mild steel, you can special order using oxygen as carrier gas plasma models, in order to improve cutting efficiency, but please pay particular attention to is the combustion of oxygen around the inflammable and explosive materials or gases may exist , to prevent accidents. Note: Although the use of oxygen as carrier gas plasma to improve the cutting efficiency of low carbon steel, but the electrode life is reduced. 

 1. the additional gas filter 

When the input compressed air contains moisture or oil-sharing, host power alone inside the gas filters can not filter net, it is recommended to increase the external gas water filter. If a single-stage filter net can not be used three filters in series and one by one, in order to ensure that the input air dry and clean. 

 1. Power supply requirement 

 1. line switch 

Each device should supply power line into the line to install a separate air switch, so in case of emergency can quickly cut off the power, and note that this switch off power to the device as close as possible, the electrical switch parameter value according to Table a standard input AC current value plus 20% to reliable operation. (Suggested the use of open space Specifications: 60A) 

 1. power line 

Please follow the table a standard AC input current value plus 30%, select the appropriate power line, the supply line switch to prevent power supply voltage drop is too large, affecting the normal cutting. (Suggested the use of cable specifications: 6 × 3 square roots) 

 1. Grounding requirement 

    To ensure personal safety, reduce RF interference, must be strictly connected safety ground wire. 

Plug the power back panel screws marked with the earth symbol between the earth and in accordance with the requirements of electrical safety, reliable connections and minimize contact resistance, to maximize security. (Suggested the use of cable specifications: 25 square) 

(Note: For longer cutting ground must select 25 square cable) 

 1. Power connection 

 1. Connecting power lines 

Refer to Table value of an input AC current, and with 30% of a suitable power line selection specification, one connected to meet the above-mentioned "VII.1" line switches mentioned condition, the other end connected to the power supply wiring to the rear panel box, both ends must be fastened, must not be loose. 

 1. Work cable connection 

Plasma cutting machine work to power the front panel of the "cut ground" connected with the workpiece, otherwisepower supply and the workpiece does not constitute electrical circuit, not lead to plasma transferred arc and can not be cut. Therefore Be sure to power Hosts "Cutting ground" closely connected to the workpiece or the workpiece have a reliable point of contact with the table,such as poor contactContact points may cause severe fever, poor cutting results even burn "cut ground" connectors.  

 1. The control signal: one foot two feet white line arc, tripod legs black wire is successful feedback. 

 1. Arc voltage signal: foot red wire is positive, two feet blue line is negative. 

 1. Connecting cutting torch 

 1. Cutting torch 

CUT Series models can be equipped with the power a variety of models manual or motorized torchvarious torch consistent interfacesyou simply torch power cable copper interface is aligned with the front panel after the corresponding male connector, tighten screw on. It should be noted that each interface can not leak leak, ensure that work. Tactical torch is usually installed in CNC cutting machine, semi-automatic cutting machine or contour cutting machines. This time we must pay attention to securely installed, and requires clamping at the torch between the shell and the firmware folder has good insulation, you can set a torch outside diameter 10mm larger in diameter than the torch nylon ring to prevent ignition time breakdown shell (see Figure). 

 

 

Drawing 3 Cutting torch insulation sleeve for machine torch 

 

 1. water cooling system 

In order to improve the transient cutting torch carrier rate and service life of the consumable, the CUT series models (below the CUT - 100 small power models can be special order with water cooling system) in the most of them adopt circulating water cooling system, you must be in the circulating water tank filled with deionized water (water quality lowest standard: pure water) are available, and daily use at ordinary times should pay attention to add.Please pay special attention to water tank on tank after to have smooth return, otherwise, will damage the torch.Every week, to use clean water tank, prevent dirt into waterway system, affect the normal cutting. 
Beware: when the environment temperature in Celsius zero or below zero, must pay attention to prevent frostbite, if after freezing water system equipment, causes of failure.So, winter temperatures lower than 0 ℃ to add antifreeze in the tank.Low temperature do not use this equipment. 

 

 

 

Chapter 4 Operation 

 1. Operating introduction 

 1. Check safety  

Before you start cutting, you should ensure that the working environment and safety measures to adapt to "the first chapter security" of the proposed requirements. 

 1. Installation inspection: Follow the "Chapter 3 Installation" content, ensure proper installation specifications. 

 1. Check the torch 

Check to make sure the torch and consumable parts have been installed correctly and undamaged. Follow torch cutting table accessories Model "Table II" number selection, cutting parameters press the "Table III" reference. 

 1. Accordance with the "third chapter five, six," the demands made, check the gas supply system is normal, to ensure everything is normal only after ventilation. 

 1. Check the power 

Accordance with the "Chapter", "Chapter III" on a powered content, check and make sure everything works before they turn the power switch. 

 1. Turn the power switch 

After examination of the five or adjust all normal, you can close the power rear panel "Power Switch", power indicator and pressure, pressure indicator light, two rear panel cooling fan rotation direction of inward suction as normal. 

In addition, also refer to "Chapter eleven" of the method, check the cooling system is working properly (except for air-cooled models), simple judgment method: check return pipe inside the tank should have enough water back . 

 1. Test gas / cutting switch test 

The "test gas, cut" switch to "test gas" file, flow smoothly from the torch nozzle out and see the value indicated in the standard barometer indicates (0.6MPa) If it does not, adjust the front panel reducers handle clockwise to boost and vice versa for decompression. Such as the regulation does not, said air supply pressure is too low, check the origin. The air pressure is adjusted to the standard value, then you can "test gas, cut" switch to "cut" file. 

 1. Cutting current adjustment 

According to the cutting of the material you requested feature, please choose the appropriate cutting current, torch consumable parts specifications, and to ensure the torch nozzle and the workpiece between a suitable distance and thickness corresponding cutting speeds, recommended by 'table two "," table III "," Schedule IV "as a reference. 

 1. Clip good "cut ground" 

Accordance with the "third chapter nine .2" stipulates that the bottom of the front panel power "cut ground" clamp the workpiece or workpiece point contact with the good work bench (chuck should not be broken off in metallic materials). 

 1. Cutting  

The torch nozzle aligned perpendicular to the workpiece so that the workpiece arc cutting (try to avoid exceeding the maximum thickness of the workpiece perforated punch arc, for cutting edge should be the starting point on the workpiece), a closed arc control switch, power automatic delay 0.5 seconds after the start arc, arc successfully cut through the workpiece, move the torch. After cutting, disconnect the control switch, then there is still gas outflow nozzle, about 30 seconds or so delay cooling, complete the cutting cycle. 

Note that the following is not a malfunction: ① control switch is closed after the non-transferred arc, but can not produce the main arc (transferred arc), this happens more often is "cutting ground" bad connection or the nozzle and the workpiece from the workpiece due to excessive distance . ② when the arc starts, but over time automatic arc, because the nozzle from the workpiece is too large or too slow moving torch caused. 

 

 

 1. Starting                         2. Normal cut                             3. After  

  Control switch is closed,           After cutting the workpiece moves             Disconnect the control switch 

  Arc cutting                      at a constant speed 

 

 

 

Drawing 4 Starting cut diagram 

 

 1. Cutting chart 

Note: In the machine cutting, this chart is for reference only, actual cutting height will directly affect the cutting speed and cutting quality. 

 

Table 2 (air dry cutting) gas pressure settings see Chapter 4 (  ) operating instructions number 7. 

Cutting mode 

Cutting torch 

Current specificationsA 

Electrode 

Number 

Nozzle 

Number 

Guard number 

Center trachea number 

Copper coat number 

Distributor 

number 

Vertical cutting 

HC2001 

40-100 

211020 

212010  

213020 

214020 

215020 

216020 

110-150 

212015 

160-200 

212020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 (air dry cutting)  

Number 

Cutting material  

Cutting thickness (mm) 

Drilling 

 Hole height (mm) 

Cutting height(mm) 

Cutting electricity(A) 

Cutting speed 

(mm/min) 

1 

Carbon steel 

3 

4 

2.5 

60 

3500 

2 

Carbon steel 

4 

4 

2.5 

60 

3000 

3 

Carbon steel 

5 

4 

2.5 

60 

1250 

4 

Carbon steel 

6 

5 

3 

60 

850 

5 

Carbon steel 

5 

4 

3 

90 

3500 

6 

Carbon steel 

6 

4 

3 

90 

2500 

7 

Carbon steel 

8 

6 

3 

90 

1700 

8 

Carbon steel 

10 

6 

3 

90 

1250 

9 

Carbon steel 

6 

4 

3 

160 

3300 

10 

Carbon steel 

8 

6 

3 

160 

2300 

11 

Carbon steel 

10 

5 

4 

160 

2000 

12 

Carbon steel 

12 

5 

4 

160 

1800 

13 

Carbon steel 

15 

6 

4 

160 

1400 

14 

Carbon steel 

10 

5 

4 

180 

2300 

15 

Carbon steel 

12 

5 

4 

180 

2000 

16 

Carbon steel 

15 

6 

4 

180