สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Stud welding machine เครื่องเชื่อมน๊อต

Stud welding machine เครื่องเชื่อมน๊อต

Stud Welding machine for Steel Structure & automatic welding engineering series:
1)Floor plate- stud automatic welding series
2)Steel stud auto welding
3) steel structure road and bridge stud auto welding
4)Building bearing plate installation stud welding
Steel structure metal materials sales
1)Steel structure with large six angle bolt
2)Steel torsion shear bolt
3)Cheese head studs
4)Pre buried bolt
5)Chemical anchor bolt
เครื่องยิงน๊อต, เครื่องเชื่อมน๊อตสตัด, เครื่องเชื่อมสตัด

รหัสสินค้า : 000442
ราคา 315,000.00
33
รหัสสินค้า : 000212
ราคา 285,000.00
33
รหัสสินค้า : 000213
ราคา 88,500.00
33
รหัสสินค้า : 345357
ปกติ 500,000.00
พิเศษ 400,000.00
33
รหัสสินค้า : 345359
ปกติ 1,000,000.00
พิเศษ 800,000.00
33
รหัสสินค้า : 345358
ปกติ 500,000.00
พิเศษ 400,000.00
33
รหัสสินค้า : 345356
ปกติ 500,000.00
พิเศษ 400,000.00
33
รหัสสินค้า : 000397
ราคา 25.00
33
รหัสสินค้า : 000395
ราคา 75.00
33
รหัสสินค้า : 000396
ราคา 4.00
33
รหัสสินค้า : 000286
ราคา 385,000.00
33


Total: 11:               
 
    

//