สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Milling CNC Center   กลึงมิลลิ่งซีเอ็นซี

Milling CNC Center   กลึงมิลลิ่งซีเอ็นซี

สำหรับงานกลึง มิลลิ่งซีเอ็นซี Millin  CNC & Controller

www.knd.com.cn


รหัสสินค้า : 000378
ราคา 2,550,000.00
33
รหัสสินค้า : 000368
ราคา 2,250,000.00
33
รหัสสินค้า : 000381
ราคา 3,950,000.00
33
รหัสสินค้า : 000384
ราคา 1,350,000.00
33
รหัสสินค้า : 000383
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000382
ราคา 4,350,000.00
33
รหัสสินค้า : 000380
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000369
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000373
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000372
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000371
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000374
ราคา 2,250,000.00
33
รหัสสินค้า : 000375
ราคา 3,050,000.00
33
รหัสสินค้า : 000376
ราคา 2,550,000.00
33
รหัสสินค้า : 000377
ราคา 2,250,000.00
33
รหัสสินค้า : 000379
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000358
ราคา 125,000.00
33
รหัสสินค้า : 000356
ราคา 265,000.00
33
รหัสสินค้า : 000355
ราคา 295,000.00
33
รหัสสินค้า : 000353
ราคา 255,000.00
33
รหัสสินค้า : 000357
ราคา 145,000.00
33


Total: 21:               
 
    

//