สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Milling Centerกลึงมิลลิ่ง

Milling Centerกลึงมิลลิ่ง

สำหรับงานกลึง งานมิลลิ่ง Millin  CNC & Controller

http://www.sinocncmachine.com

www.knd.com.cn


รหัสสินค้า : 000379
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000383
ราคา 123,456,792.00
รหัสสินค้า : 000384
ราคา 123,456,792.00
รหัสสินค้า : 000382
ราคา 123,456,792.00
รหัสสินค้า : 000381
ราคา 123,456,792.00
รหัสสินค้า : 000380
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000378
ราคา 123,456,792.00
รหัสสินค้า : 000375
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000369
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000373
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000372
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000377
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000374
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000376
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000371
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000370
ราคา 12,345,678.00
รหัสสินค้า : 000368
ราคา 1,885,000.00
รหัสสินค้า : 000361
ราคา 1,765,500.00
รหัสสินค้า : 000360
ราคา 1,348,200.00
รหัสสินค้า : 000359
ราคา 2,155,000.00
รหัสสินค้า : 000362
ราคา 2,022,300.00
รหัสสินค้า : 000363
ราคา 2,471,700.00
รหัสสินค้า : 000364
ราคา 2,889,000.00
รหัสสินค้า : 000358
ราคา 125,000.00
รหัสสินค้า : 000356
ราคา 265,000.00
รหัสสินค้า : 000355
ราคา 295,000.00
รหัสสินค้า : 000354
ราคา 195,000.00
รหัสสินค้า : 000353
ราคา 255,000.00
รหัสสินค้า : 000357
ราคา 145,000.00


Total: 29:               
 
    

Milling CNC : VMC610
ราคา 1,348,200.00 บ.
Milling CNC:  VMC850
ราคา 1,765,500.00 บ.
Milling CNC: VMC855
ราคา 2,155,000.00 บ.
Milling CNC:  VMC1000
ราคา 2,022,300.00 บ.
Milling CNC: VMC1165
ราคา 2,471,700.00 บ.
Milling CNC: VMC1265
ราคา 2,889,000.00 บ.

//