S3 Tube Cutting ตัดท่อเหลี่ยม ท่อกลม

S3 Tube Cutting ตัดท่อเหลี่ยม ท่อกลม

#เลือกใช้เครื่องตัดเลเซอร์คุณภาพคุ้มค่ากว่า
#ราคาอาจต่างกันตามคุณภาพ
#คุณภาพ โครงสร้าง standard structure
ทำงานแม่นยำAccurate
#ประสิทธิภาพ ทำความเร็วได้ตามสเปค
#ทนทานต่อการใช้งาน ศักยภาพดีคงที่
#ประหยัดเวลา No Lead times
#ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องซ่อมบำรุง Daily Maintenance
#ต้นทุน ใช้งานระยะยาวแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากว่า

S3-6522   “S” หมายถึง เครื่องตัดเลเซอร์
     ตัวเลขหลัง “S” หมายถึงรุ่นพัฒนา เช่น S3 คือรุ่นที่ 3
     6522 หมายถึง  ความยาว 6000มม. ท่อกว้าง 220มม.

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-8086161 k.โกว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า