Ground Rail กราวด์เรลเลเซเอร์

Ground Rail กราวด์เรลเลเซเอร์

#เลือกใช้เครื่องตัดเลเซอร์คุณภาพคุ้มค่ากว่า
#ราคาอาจต่างกันตามคุณภาพ
#คุณภาพ โครงสร้าง standard structure
ทำงานแม่นยำAccurate
#ประสิทธิภาพ ทำความเร็วได้ตามสเปค
#ทนทานต่อการใช้งาน ศักยภาพดีคงที่
#ประหยัดเวลา No Lead times
#ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องซ่อมบำรุง Daily Maintenance
#ต้นทุน ใช้งานระยะยาวแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากว่า

Ground Rail คือ เลเซอร์ตั้งติดพื้น
Work Area พื้นที่ตัดขนาดใหญ่

รูปแบบการตัดชิ้นงาน สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการด้านขนาด
เพื่อความสำเร็จตามการประมวลผลโดยรวมของชิ้นงานขนาดใหญ่

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-8086161 k.โกว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า