SISC Business Coaching

SISC Business Coaching

#Goal เป้าหมาย
#Tasks งาน
#Timing กำหนดเวลา
#compititions การแข่งขัน
#On the new world’s situation สถานการณ์โลกฯ
โลกของเรากำลังประสบกับยุคผันผวนสุดๆ
ดังนั้นการดำเนินงานของเราตั้งแต่ระดับชาติระดับองค์กรกระทั่งระดับบุคคลฯ
นอกจากต้องแข่งกับตัวเองแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆในทุกๆมิติแล้ว
เรายังต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเชื้อโรคและแข่งกับภัยธรรมชาติฯอีกด้วยๆ
ดังนั้น
#เราต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายงานที่ชัดเจน
#จากนั้นให้แบ่งหน้าที่และใช้คนให้ถูกงานๆ
#ที่สำคัญต้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการให้สำเร็จเข้าเป้าภายในเวลาที่จำกัดด้วย
มิฉะนั้น
#ในระดับบุคคลเราอาจประสบความล้มเหลวในชีวิตการงานๆ
#ในระดับองค์กรเราอาจพ่ายแพ้ในการแข่งขันธุรกิจๆ
#ในระดับประเทศเราอาจจะหลุดจาก Supply chain ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็ไร้ตำแหน่งที่ยืนกลายเป็นประเทศที่ยากจนในที่สุดฯ
#หากเราไม่อยากจะประสบกับปัญหาความล้มเหลว
#หรือไม่อยากจะพ่ายแพ้แก่ภัยพิบัติหรือพ่ายแพ้แก่เชื้อโรคต่างๆ
เราจำเป็นต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าทีเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับพวกเรา

หมวดหมู่:

 

 

หนังสือ​《ทำอาชีพ​ให้​เป็น​มืออาชีพ ​Startup ​Easily​》

​จุดเด่นและเนื้อหาสำคัญ​มี​ดังนี้​

 

1) แบ่งปัน​ประสบการณ์​การทำ​งานจริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ

​มากกว่าการนำเสนอด้วย​ทฤษฎี​ More​ Practical experiences​ than philosophies

2) Startup ​Easily เป็น​หนังสือ​แนวเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ​ Ways​ to​ success

เผยถึงการสร้าง​อาชีพ​และ​องค์กร​ให้​เจริญ​รุ่งเรือง ​ตั้งแต่ตั้งตนจนปรสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3) กรณีศึกษาถึงความกล้าที่จะ​เลือก​ทำสิ่ง​ที่​ถูกต้อง​ ตาม​เวลา​และจังหวะ​ชีวิต เช่น

 • การตัดสินใจ​เข้าสู่​วงการผู้ประกอบการ
 • การตัดสินใจ​เลือก​ซื้อ​สินทรัพย์​ถาวร
 • หรือแม้กระทั่ง​การ​เลือก​เข้า​ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวัย 50 ++​เป็น​ต้น

4) ตัวอย่าง ของทฤษฎี”ไม่ลอง​ไม่รู้” หาก​ยัง​ไม่​ลงมือ​ทำ จะรู้​ได้​อย่างไร​ว่า​จะ​ทำ​ไม่​ได้

มั่นใจ​ว่าหากทำแล้ว​ แม้ไม่สามารถทำ​ได้ตามเป้า ​100% ก็​ไม่ได้​หมายความ​ว่า​เป็นการ​สูญเปล่า​

เพราะ​อย่าง​น้อย​ก็​ได้​รับ​บทเรียน ​ประสบการณ์​ และ​มุมมอง​ใหม่​ ๆ ที่​มี​ค่า เป็น​ทุน​ให้​กับ​งาน​ต่อ​ไป

5) เนื้อหาหนังสือ เปิดเผยมุมมองด้าน​ Deep workingคือทำงานที่ต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ฯ

 และ​แบบ Active​ learning แบบเรียนรู้ระหว่างการทำงานจริงฯ

6) เรื่องเล่า​เหตุการณ์​และ​ประสบการณ์​ใน​การ​ทำงาน​ ตามลำดับที่มีวิวัฒนาการ​ สร้างความก้าวหน้า​ไป​ที​ละ​ก้าว​ ทำให้​อ่าน​และคิดภาพตามได้ง่าย​และ​เข้าใจ​เรื่อง​ราว​และวิธีคิดที่ชัดเจน

​7) นำเสนอตัวอย่างการจัดการ​งานและการวางแผน​การปฏิบัติ​งาน​รายวัน

8) นำเสนอตัวอย่างการปฏิบัติ​งาน​ตามกลยุทธ์​การ​ตลาด​และ​การ​ขาย​แบบ​ 4P’s

9) แบ่งปันระบบการทำงาน การขาย การตลาด ด้วยการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียว

10) นำเสนอตัวอย่างการเลือกรูปแบบ​การ​ขยาย​ธุรกิจ​ ทั้งขายตรงแบบ​ B2c ค้าส่งแบบB2b ​และการตลาด​ออนไลน์​ฯ

11) นำเสนอตัวอย่างการคว้า​โอกาส​สำคัญใน​ชีวิต​เพื่อ​การเปลี่ยนแปลง​

12) นำเสนอตัวอย่างการเขียน​แผน​ธุรกิจ​ Business​ Plan

13) นำเสนอตัวอย่างระบบ​การ​รวบรวม​และ​วัดผล​การปฏิบัติ​งาน​ใน​ระบบ​องค์กร

ระดับ​ทีมงานและระบบ​บุคคล​

14) นำเสนอตัวอย่างการพัฒนา​องค์กร Business​ upgrading ตั้งแต่​ Corporate planning, Business​ planning, Function​al planning ​(รวมทั้ง​ผลิตภัณฑ์​และ​การตลาด)​ ดู​บทที่ ​12

15) แบ่งปัน​ประสบการณ์​การ​จัดการ​กับระบบการ​เงิน และ​ทุน​หมุนเวียน ​ในแต่ละ​ช่วงเวลา​ของ​การดำเนิน​กิจการ, อิงกับ​ทฤษฎี​ BCG matrix (Growth–share matrix)

16) แบ่งปันเรื่อง​ราว​ ประสบการณ์ ​และ​มุมมอง​ ของ​การเข้าสู่​ความหมาย​ของ​การ​ขยาย​ธุรกิจ เช่น

การมีหน่วยงาน​มากกว่า ​2​ องค์กร​ขึ้นไป​

17) ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์​การแข่งขัน​แบบ​ 5 Force​ competition​ model​s

18) แบ่งปัน​เรื่อง​ In trend​ business​ เด่น​ที่​ 4.0 สร้าง​รูป​แบบ​องค์กร​ธุรกิจ​ให้​ทันสมัย​เริ่ม​จาก

คนทันสมัย, ระบบ​การ​บริหาร​จัดการ​ทันสมัย, การพัฒนา​งานและผลิตภัณฑ์​ทันสมัย​แบบ​ New 4P’s

19) แบ่งปันการฝึกจิต​ให้​มั่น​ ฝึก​ร่างกาย​ให้​แข็งแรง​

With better Ego, Thinking, Smarter, Knowledge, Balance of working & life, Stronger, Good​ living… ให้การทำงาน​กับการดำเนิน​ชีวิต​และ​การเข้าสู่​สังคม​แบบ​มีความสุข​ มีความสมดุล​แบบสมบูรณ์​แบบ​

20) แบ่งปันการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการเป็น​คน​ที่​ทรง​คุณค่า​ Be a​ man​ of​ value

21) แบ่งปันแนวคิด ปี 2563 เป็น​ปีแห่ง​ความ​ท้าทาย เล่าถึง​สภาพ​ความเป็นจริง​ใน​ปัจจุบัน​เพื่อให้​เรา “รู้​ตัว” “รู้ทัน” สู่การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย

22) แบ่งปันแนวคิด New Supply​ chain​ ห่วงโซ่​อุปทาน​ยุคใหม่​

23) แบ่งปันแนวคิด New​ normal นำเสนอ​กลยุทธ์​และ​วิธีการ​เอา​ตัวรอดในยามวิกฤตเศรษฐกิจ ​ซึ่ง​เป็น​ช่วงเวลา​ที่ ​Less demands ​คือ เป็นช่วงเวลาและเป็นยุคที่อุปสงค์ขาดแคลน​แต่อุปทานล้นเหลือ

 

กระผมขอกราบ  ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา

ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

นายเซ็นหยาง เชียง

 

วันที่ 1 พ.ย 2563
————————————————————————————————————————

 

Business Coaching

SISC Start-up ยินดีที่ได้รู้จักนะครับโปรแกรมการให้คำปรึกษามีดังนี้

 • Coaching for Business (Digital Transformer) รับเป็นที่ปรึกษาบริหารพัฒนาธุรกิจไปสู่ยุค0

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษามี3แบบ3ราคา 35,000฿/;45,000฿/55,000฿/ด;65,000฿/ด

 

 • Coaching Social Marketing

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษามี3แบบ3ราคา 35,000฿/;45,000฿/55,000฿/ด;65,000฿/ด

 

 • Coaching for Personal Leadership พัฒนาบุคคลไปสู่สุดยอดผู้นำ

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา 25,000฿/35,000฿/45,000฿/

 

#สอบถามได้ที่ 081-8086161 คุณโก

 

 

 

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Coaching for Business

 1. Status Quo study รับรู้ข้อมูลทำการสำรวจสภาพความเป็นจริงและภาพรวมของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

✅ ขั้นตอนการทำงานของพวกเรา.

 1. พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เจ้าหน้าที่แจ้ง TIMELINE การทำงานและ Scope งาน
 2. ลูกค้าเลือกแพ็คเกจ และยืนยันแพ็คเกจ ทางเราจะจัดส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า *ชำระด้วยบัตรเดรดิต เดบิต ได้!!
 3. หลังลูกค้าแจ้งชำระค่าบริการ พวกเราจะขอรับบรีฟ ข้อมูลธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า และแนวทางคอนเทนต์ที่ต้องการนำเสนอ *ผ่านกลุ่มไลน์ที่ทางเราสร้างให้.
 4. ทางทีมจะเตรียมงาน และดำเนินการตาม TIMELINE ที่แจ้ง (จะเริ่มลงโพสต์แรกภายใน5 วันหลังชำระค่าบริการ.

*ค่าบริการนับจากวันแรกที่โพสต์ลง *ในช่วงเตรียมงานไม่คิดค่าบริการ.

 

 1. Coaching for: Objectives Setting; Corporate Planning; Business Planning; Functional Planning

กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานใหม่ วางแผนและกรอบการดำเนินงาน

(โลดแบบฟอร์มBusiness Plan Highlight)

 1. Coaching for: Management; Social Marketing; Business Finance; Technologies and Standardize; Leadership of CEO

การเลือกและจัดอันดับสำคัญการแก้ปัญหาของ5ปัญหาสำคัญๆ

 1. Coaching for: Team work & Coaching

จัดทีมเวิร์คเพื่อร่วมการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ

 1. Coaching for: Implementation& Coaching

ลงมือทดลองปฏิบัติการร่วนกันโดยใช้แผนใหม่จากที่ปรึกษาๆ

 1. Coaching for: Bench-mark & Coaching Resetting & Coaching Continuing

สรุปผลปฏิบัติการตามกำหนดสัปดาห์ละ2ครั้ง(จันทร์และพฤหัสฯ)

 1. Coaching for: The Balance Scorecard

ทำการวัดผลในด้านสำคัญตามที่ให้คำปรึกษาๆ (รายเดือนและรายไตรมาสกระทั้งรายปี)

 

 

 

 เนื้อหาPackaging ของ SISC Business Coaching  เพื่อส่งเสริมStart-up

โปรแกรมการให้คำปรึกษามีดังนี้

1) Coaching for Business รับเป็นที่ปรึกษาบริหารพัฒนาธุรกิจไปสู่ยุค4.0

1.1 ปรึกษาการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เช่น Business Models &Business Planning

การบริหารจัดการกิจการแบบบบูรณาการ

ซึ่งแนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือ ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily

1.2 โดยเริ่มต้นจาก SWOT Business Analysis ทำการวิเคราะห์ภาพรวมและจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

1.3 จากนั้นก็ทำSTP & Business Planning & Core Products

วางตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรและวางตำแหน่งการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร

1.4 Digital Transformation

ปฏิวัติรูปแบบการบริหารและรูปแบบการตลาดไปสู่ยุค 4.0 ที่ทันสมัย รวมทั้งหมดทั้งบริหารและการตลาด Social Media Marketing

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษามี 3 แบบ 3 ราคา 35,000฿/;45,000฿/55,000฿/ด;65,000฿/ด

แนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือที่ได้แนะนำให้เลือกอ่านประกอบการเรียนการสอน

“SISC Business Coaching for SMEs”

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ “SISC Business Coaching for SMEs”

รับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและ
อบรมผู้นำไปสู่สุดยอดCEOที่มีความสมบูรณ์แบบฯ
—ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพStart-up Easily
#ชีวิตนี้ต้องการเป็นคนแบบไหนดี?
ไอดอลเราคือใคร?
เราจะพัฒนาอย่างไรตามจังหวะชีวิต?
ในเมื่อวัยเยาว์ไม่ทันคิดขอให้เรามาเริ่มที่วัย 25-30/31-35/36-41/42-57/58-63..
#แนวคิด
#จิตใจ
#ไลฟ์สไตล์
#องค์ความรู้ที่ตรงกับอาชีพ
#ครอบครัวฯ
#สู่มืออาชีพ#ผู้กำหนดเกม#นักกลยุทธ์#นักสร้างสรรค์#ผู้มีพลังบวก#ผู้มีอิทธิพลด้าน
ความคิด#ผู้มีอำนาจ#ผู้มีไอเดียยอดเยี่ยมฯ
#สู่ผู้นำสมบูรณ์แบบที่มีความกล้าหาญอดทน
ขยันขันแข็งมีความคิดสร้างสรรค์ฉลาดและมีน้ำใจรู้จักรักๆ และยังมีความเมตตากรุณาฯให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นต้นๆ
#สู่สุดยอดแนวทางการพัฒนาตัวเองแบบ Limitless Self-master ซึ่งพัฒนาด้านความคิดด้วยการอ่านและการปฏิบัติงานจริงๆยังรวมถึงเรื่องสำคัญคือพัฒนาด้านกายภาพด้วยการฝึกสมาธิพร้อมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการฯ
บริการของเรามี3รูปแบบดังนี้ครับ
———1/3
1) จำหน่ายเครื่องตัดเหล็กซีเอ็นซีพลาสมาและไฟเบอร์เลเซอร์
www.siscthai.com
———2/3รับเป็นที่ปรึกษาบริการธุรกิจ
@เนื้อหามีตามบทความในหนังสือ
#ความรู้ที่ Update และทันเหตุการณ์สำคัญกว่าเสมอครับ
#เนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้โชว์ไว้ที่หน้าปกแล้วครับ..อ่านไปตามเข็มนาฬิกา
เริ่มจาก
1) B-modelเราย่อมาจาก Business model
หมายถึงการสร้างรูปแบบธุระกิจโดยเฉพาะรูปการสร้างรายได้และการบริการลูกค้า
กระบวนการคือ Input-Process-Output
หรือเรียกว่า Value Chains
2) People
หมายถึงการจัดการและบริหารบุคลากร
การจัดการ Quota+Hrm
ทรัพยากรมนุษย์สำคัญกว่าสิ่งใดๆและเป็นกุลเจสำคัญแห่งความสำเร็จด้วย
3) Supply Chain โดยวางทับที่แผนที่ของประเทศจีน ฯ
มีความหมายว่าในอนาคตอันใกล้นี้ The China & The Asian Supply Chain(The Southwest Asian)จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือการสร้างความเจริญฯให้กับเรา
4) Capital หรือว่า Capital Sources
หมายถึงการมีหรือการเข้าถึงเงินทุนๆ
เงินทุนเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงกิจการและยังเป็นปัจจัยการได้เปรี่ยบการแข่งขันๆ
5) B-Ecosystem หรือ Business ecosystem
ระบบนิเวศทางธุรกิจรวมทั้งผู้จำหน่ายวัตถุดิบผู้ผลิดผู้จัดจำหน่ายจนถึงลูกค้าๆยังต้องรวมถึงคู่แข่งด้วย..คือรวมทั้งหมดแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมฯ
แต่ในหนังสือเล่มนี้เราหมายถึงการเข้าสู่วงการและการเรียนรู้และเจนจัดวงการด้วย
6) Platform หรือ Channel Platform
หมายถึงเวทีหรือช่องที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ๆ
7) Smart tech ในหนังสือเล่มนี้เราหมายถึงการปรับสายผลิตภัณฑ์เข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตแบบออโตๆ
8) Media หรือ Media Channel หมายถึง
ช่องทางการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยเฉพาะการเลือกสื่อและช่องทางการโฆษณาเป็นต้นๆ
ตอนนี้เราใช้เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรมๆ เป็นต้น
9) 6G ในหนังสือเล่มนี้หมายถึง อนาคต หรือ innovation R&d ยังหมายถึงผู้ประกอบการต้องทันเหตุการณ์ทันสมัย เรียนรู้ให้ทันและคิดนำๆ และคิดสร้างสรรค์ด้วย
10) AI หรือ Artificial Intelligence คำตรงหมายถึงปัญญาประดิษฐ์ๆ
ในหนังสือเล่มนี้เราได้นำคำนี้ไว้ด้านบนสุดของ Canva ก็เพราะว่ามีนัยสำคัญว่า’AI’กลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวันนี้และอนาคตสำหรับงานและชีวิตของพวกเราไปเรียบร้อยแล้วครับ
#ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily
เนื่องจากเวลาเรามีจำกัด
การได้เลือกงานที่จะทำหรือเลือกหนังสือที่จะอ่านศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเอง
เพื่อแก้ปัญหาหรือทำประโยชน์อื่นๆในช่วงเวลานึงสำคัญมากนะครับ
—ถึงแม้ว่าด้วยความจำกัดของการเขียนและถ่ายทอดแบบภาษาไทยๆ
—แต่ว่าเรื่องแนวคิดและเนื้อหาของหนังสือมีประโยชน์กับผู้ประกอบการมากมายครับ
—เราจะสร้างสรรค์และบริหารกิจการด้วยวิธีการสมัยใหม่ๆโดยให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยีๆ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฯ

หนังสือ​เล่มนี้​เเด่หนุ่ม​สาว​ไฟแรง​ที่​ต้องการ​ประสบ​ความ​สําเร็จ​ใน​อาชีพ​การงาน.. ราคา​เพียง​245บาท,มีจำหน่าย​ตาม​ร้าน​หนังสือ​ซี​เอ็ด​บุ๊ค​ทั้วประเทศ​แล้ว​ครับ
เขียน ณ
บริษัท สตาร์ อินดัสเทรียล ซัพพลาย เชน จำกัด
วันที่27ก.ค2565
————3/3
3) รับเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการปฏิบัตินำไปสู่สุดยอดCEOและผู้นำองค์กรที่มีความสมบูรณ์แบบฯ
#ราคาA 1.5ล้านบาท(แบบครบวิชาฯ)
#ราคาB 6แสนบาท(แบบสุดยอดCEO)
#ราคาC 3แสนบาท(แบบผู้นำเพื่อชัยชนะ)
#เนื้อหาเป็นแบบบูรณการรวมๆ
สอบถามราคาและหลักสูตรได้ที่
081-808-6161 คุณโก
#โปรแกรม๓
รับจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น
===============
#SISC ส่งเสริมStart-up”ยินดีที่ได้รู้จักนะครับโปรแกรมการให้คำปรึกษามีดังนี้
1) Coaching for Business รับเป็นที่ปรึกษาบริหารพัฒนาธุรกิจไปสู่ยุค4.0
1.1 ปรึกษาการแก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เช่น Business Model,Business Planning,การบริหารจัดการกิจการแบบบบูรณาการ ซึ่งแนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือ”ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily “
1.2 โดยเริ่มต้นจาก SWOT Business Analysis ทำการวิเคราะห์ภาพรวมและจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
1.3 จากนั้นก็ทำSTP & Business Planning & Core Produts วางตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรและวางตำแหน่งการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
1.4 Digital Transfermor
ปฏิวัติรูปแบบการบริหารและรูปแบบการตลาดไปสู่ยุค4.0 ที่ทันสมัย
#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา
(ทุนจดทะเบียน<1.5ล้าน)
25,000฿/ด
(ทุนจดทะเบียน<3.0ล้าน)
35,000฿/ด
(ทุนจดทะเบียน>3.0ล้าน)
55,000฿/ด
1.5 Management team พัฒนาทีมงานบริหารจัดการให้ทันสมัย
2) Digital Marketing & New 4P’s การตลาดออนไลน์ให้คำปรึกษาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาการตลาดเป็นต้นๆ
ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ เช่น การตลาดออนไลน์ กหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นต้นๆ
#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา
25,000฿/ด
(ทุนจดทะเบียน<1.5ล้าน)
35,000฿/ด
(ทุนจดทะเบียน<3.0ล้าน)
45,000฿/ด
(ทุนจดทะเบียน>3.0ล้าน)
3) Coaching for Personal Leadership พัฒนาบุคคลไปสู่สุดยอดผู้นำ
แนะนำการปฏิบัตินำไปสู่สุดยอดCEOและผู้นำองค์กรที่มีความสมบูรณ์แบบฯ
#ราคาA 1.5ล้านบาท(แบบครบวิชาฯ)
#ราคาB 6แสนบาท(แบบสุดยอดCEO)
#ราคาC 3แสนบาท(แบบผู้นำเพื่อชัยชนะ)
#เนื้อหาเป็นแบบบูรณการรวมๆ
#สอบถามได้ที่ 081-8086161 คุณโก
ดูโปรแกรมการอบรมได้ที่ www.siscthai.com
เราจะตอบกลับโดยเร็วนะครับ
เส้นทางและโปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ
1) ทำการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยรวมขององค์กร SWOT
2) การวางแผนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวางแผนธุรกิจ Business Model &Business planning
3) การวางตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรและผลิตภัณฑ์หลัก STP for business &Core products
4) Digital Transforter ปรับตัวสู่การตลาด4.0โดยการทำการตลาดออนไลน์และวางแผนการบุกตลาดรูปแบบใหม่
Digital Online Social Marketing & New 4P’s
5) การประเมินแนวทางและผลการดำเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Balance Scored Cards
& Benchmark
6) หาแนวทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
7) สำหรับกรณีศึกษาให้ดูตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท Star Industrial Supply Chain Co.,Ltd
www.siscthai.com
นำเสนอผลงานผ่านหนังสือ”ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพStart-up Easily “

ระยะเวลาโครงการอบรม: 6 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น.(4-6 ชั่วโมงต่อวัน)

สถานที่: บริษัทฯ เจ้าของกิจการสำหรับการทำ “SISC Business Coaching for SMEs” หรือ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับ เจ้าของกิจการ

สรุปงาน และ ส่งมอบงาน จากการประชุมร่วมกัน 5 วัน ดำเนินการ

โปรแกรมฯ

 ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

โครงการอบรมนี้เหมาะกับ:

1. ผู้ประกอบการกิจการ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม SMEs Start-Up

2. ตัวแทนบริษัทฯ กิจการ ธุรกิจแผนกการตลาด และ แผนกขาย

3. บุคลากรบริษัทฯ และ บุคคลทั่วไป

ค่าธรรมเนียมโครงการอบรม: ต่อ 1 ธุรกิจ

ระยะเวลาโครงการอบรม: 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09:00 – 15:00 น. (4-6 ชั่วโมงต่อวัน)

สถานที่: บริษัทฯ เจ้าของกิจการสำหรับการทำ “ Business Coaching for SMEs” หรือ กำหนดสถานที่ที่เหมาะสมร่วมกับ เจ้าของกิจการ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมโครงการอบรม รวมเอกสารประกอบการอบรม และ การจัดการต่าง

 

 

2.0. Digital Marketing & New 4P’s การตลาดออนไลน์ให้คำปรึกษาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเน้นพัฒนาการตลาดเป็นต้นๆ

ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ เช่น การตลาดออนไลน์ กหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นต้นๆ

SISC Business Coaching 𝗧𝗲𝗮𝗺 ทีมงานดูแลแฟนเพจครบมือ !

ทีมงานที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับแบรนด์สินค้าและบริการของคุณ ติดต่อเลย : 081-808-6161

Facebook ;Instagram Marketing

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา 15,000฿/

รายละเอียดงานตามแผนหรือตามที่ได้ตกลงตามความเหมาะสม

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา 25,000฿/35,000฿/45,000฿/

รายละเอียดงานตามแผนหรือตามที่ได้ตกลงตามความเหมาะสม

Social Marketingรายการอื่นๆ ราคาตามตลาดครับ

+ บริการจัดทำ LINE OA :

+ บริการจัดทำ LINE MY SHOP

+ บริการจัดทำ Sales Page :

+ บริการจัดทำ Lazada , Shopee

+ บริการจัดทำ Google Ad

+ บริการจัดทำ SEO.

📍*รายละเอียดแพ็คเกจตัวเต็มเลื่อนอ่านข้างล่างได้เลยครับ #รายละเอียดบริการ.

*ราคายังไม่รวม VAT7%

*ราคารวมภาพถูกลิขสิทธิ์ พร้อมนำไปใช้งาน

*ตั้งแต่ Advance Plan จะมีรีพอร์ตรายงานผลให้ทุกครั้งที่จบแคมเปญ

*ราคารวมถ่ายภาพสินค้าเบื้องต้นสำหรับการนำมาไดคัทและทำกราฟิก

*ราคาไม่รวมไฟล์ AI .

ขอตัวอย่างผลงานและแผนงานติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ.

 

 

 

 

3) Coaching for Personal Leadership

ให้คำแนะนำดวามความรู้และประสบการณ์

3.1 เริ่มจากการพูดคุยแสดงทัศนกับผู้นำ

3.2 วิเหคราะบุคคลริคภาพและแนวคิด

3.3 วิเคราะความสามารถและสไตล์การบริหาร/การทำงาน

3.4 แนวคิด/องค์ความรู้/ความถนัดหรือความต้องการ/กระทั้งด้านจิตรใจและสุขภาพกายและใจ

3.5 ทรัพยากรที่ใช้ได้และInternalปัจจัยภายในและ Externalปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวย

พัฒนาบุคคลไปสู่สุดยอดผู้นำโดยแนะนำการจัดการบริหารงานอย่างบูรณการที่อิงกับงานปัจจุบันของลูกค้า

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา 25,000฿/35,000฿/45,000฿/

ซึ่งแนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือ ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily

 

 

4) เป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ

รับปรึกษาทุกปัญหาในการทำธุรกิจ เป็นเพื่อนช่วยคิดให้ธุรกิจเดินต่อ

1. ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

#อัตราค่าเป็นที่ปรึกษาCoaching ราคา 15,000฿/

ปรึกษา 4 ครั้ง ไม่จำกัดเรื่องที่ปรึกษา(รวมถึงปัญหาส่วนตัวที่ส่งผลกับธุรกิจ)

ใช้เวลาคุยกันประมาณครั้งละ2ชม.

นัด follow up กันทุก 15 วัน หรือตามแต่ลูกค้าสะดวก จะเป็นการ follow up ในปัญหาเดิมหรือปรึกษาเรื่องใหม่ก็ได้

ซึ่งแนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือ ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily

ให้คำแนะนำดวามความรู้และประสบการณ์

 

 

 

5) เป็นที่ปรึกษาและแนะนำการปฏิบัตินำไปสู่สุดยอดCEOและผู้นำองค์กรที่มีความสมบูรณ์แบบฯ

#เนื้อหาเป็นแบบบูรณการรวมๆ

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา3แบบ3ราคา

#ราคาA 1.5ล้านบาท(แบบครบวิชาฯ)

#ราคาB 6แสนบาท(แบบสุดยอดCEO)

#ราคาC 3แสนบาท(แบบผู้นำเพื่อชัยชนะ)

ซึ่งแนวทางและตรรกะส่วนใหญ่ตรงตามเนื้อหาในหนังสือ ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Start-up Easily

ให้คำแนะนำดวามความรู้และประสบการณ์

5.1 เริ่มจากการพูดคุยแสดงทัศนกับผู้นำ

5.2 วิเหคราะบุคคลริคภาพและแนวคิด

5.3 วิเคราะความสามารถและสไตล์การบริหาร/การทำงาน

5.4 แนวคิด/องค์ความรู้/ความถนัดหรือความต้องการ/กระทั้งด้านจิตรใจและสุขภาพกายและใจ

5.5 ทรัพยากรที่ใช้ได้และInternalปัจจัยภายในและ External ปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวย

5.6 แนะนำการบริหารไปสู่ความสำเร็จเท่าที่ทำได้

5.7 แนะนำการบริหารงานและการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืนเท่าที่ทำได้

ตรงตามทฤษฎี๊  5 ระดับความต้องการ

 

#สอบถามได้ที่ 081-8086161 คุณโก

ดูโปรแกรมการอบรมได้ที่ www.siscthai.com

เราจะตอบกลับโดยเร็วนะครับ

 

 

 

เส้นทางและโปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ

 

1) ทำการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยรวมขององค์กร SWOT

2) การวางแผนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวางแผนธุรกิจ Business Model &Business planning

3) การวางตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรและผลิตภัณฑ์หลัก STP for business &Core products

4) Digital Transformer ปรับตัวสู่การตลาด4.0โดยการทำการตลาดออนไลน์และวางแผนการบุกตลาดรูปแบบใหม่

Digital Online Social Marketing & New 4P’s

5) การประเมินแนวทางและผลการดำเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Balance Scored Cards

& Benchmark

6) หาแนวทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

7) สำหรับกรณีศึกษาให้ดูตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท Star Industrial Supply Chain Co., Ltd

www.siscthai.com

นำเสนอผลงานผ่านหนังสือ  ”ทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพStart-up Easily “

สอบถามได้นะครับ โทร. 081-808-6161 คุณโก

 

 

ขั้นตอนก่อนขอคำปรึกษากับ SISC Business Coaching

 1. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น เพื่อให้ทาง Consult ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ
 2. ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุยเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายรวมถึงขอบเขตการให้คำปรึกษาร่วมกัน
 3. ทีมงานจะช่วยแนะนำ Package ที่เหมาะสมและกำหนดเวลาที่สะดวกในการให้คำปรึกษาฯ
 4. พบกับทีม Consult เพื่อสอบถามรับคำแนะนำและแก้ไขได้ในทันที(กรุณานำNotebookหรือ Laptopมา)
 5. หลังจากได้รับปรึกษาแล้วทางเราจะส่งรายงานผลให้ทาง E-mail.

ให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานทั้งระบบเกิด Reform & Transformation

รับปรึกษาปัญหาในการทำธุรกิจ เป็นเพื่อนช่วยคิดให้ธุรกิจเดินต่อ เกิดTransformation

หากท่านมีปัญหา

 1. การตลาด
 2. ปัญหาเรื่องบริหารจัดการ
 3. ปัญหารเรื่องเงินทุน
 4. ปัญหารเรื่องความเป็นผู้นำ
 5. ปัญหาอื่นๆที่กระทบกับธุรกิจ
 6. ปัญหารเรื่อง Logistic
 7. Oversea Marketing การตลาดระหว่างประเทศ

ปรึกษามืออาชีพอย่างเราได้นะครับ

หลักจากได้รับการปรึกษาจากเรา ลูกค้าจะได้วิธีจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม เห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขั้น เดินต่อได้ดีขั้นอย่างมีวิวัฒนาการและทักษะที่ดีขึ้นตามที่ได้ฝึกมา

ขั้นตอนการทำการทำงาน

 1. ขำระเงินให้กับ SISC Coaching
 2. รับการปรึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

error: ห้าม Copy นะจ๊ะ