SISC Business Coaching /หนังสือทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ

ลดราคา!

SISC Business Coaching /หนังสือทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ

฿199.00

 1. Goal เป้าหมาย
 2. Tasks งาน
 3. Timing กำหนดเวลา
 4. compititions การแข่งขัน

On the new world’s situation สถานการณ์โลก โลกของเรากำลังประสบกับยุคผันผวนสุดๆ ดังนั้นการดำเนินงานของเราตั้งแต่ระดับชาติระดับองค์กรกระทั่งระดับบุคคล นอกจากต้องแข่งกับตัวเองแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆในทุกๆมิติแล้ว เรายังต้องแข่งกับเวลาแข่งกับเชื้อโรคและแข่งกับภัยธรรมชาติฯอีกด้วยๆ ดังนั้น เราต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายงานที่ชัดเจน จากนั้นให้แบ่งหน้าที่และใช้คนให้ถูกงานๆ ที่สำคัญต้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการให้สำเร็จเข้าเป้าภายในเวลาที่จำกัดด้วย มิฉะนั้น ในระดับบุคคลเราอาจประสบความล้มเหลวในชีวิตการงานๆ ในระดับองค์กรเราอาจพ่ายแพ้ในการแข่งขันธุรกิจๆ ในระดับประเทศเราอาจจะหลุดจาก Supply chain ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็ไร้ตำแหน่งที่ยืนกลายเป็นประเทศที่ยากจนในที่สุดฯ หากเราไม่อยากจะประสบกับปัญหาความล้มเหลว หรือไม่อยากจะพ่ายแพ้แก่ภัยพิบัติหรือพ่ายแพ้แก่เชื้อโรคต่างๆ เราจำเป็นต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าทีเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับพวกเรา

หมวดหมู่:

หนังสือทำอาชีพให้เป็นมืออาชีพ Startup Easily

 

จุดเด่นและเนื้อหาสำคัญมีดังนี้

 • แบ่งปัน​ประสบการณ์​การทำ​งานจริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนประสบความสำเร็จ

​มากกว่าการนำเสนอด้วย​ทฤษฎี​ More​ Practical experiences​ than philosophies

 • Startup ​Easily เป็น​หนังสือ​แนวเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ​ Ways​ to​ success

เผยถึงการสร้าง​อาชีพ​และ​องค์กร​ให้​เจริญ​รุ่งเรือง ​ตั้งแต่ตั้งตนจนปรสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 • กรณีศึกษาถึงความกล้าที่จะ​เลือก​ทำสิ่ง​ที่​ถูกต้อง​ ตาม​เวลา​และจังหวะ​ชีวิต เช่น การตัดสินใจ​เข้าสู่​วงการผู้ประกอบการ การตัดสินใจ​เลือก​ซื้อ​สินทรัพย์​ถาวร หรือแม้กระทั่ง​การ​เลือก​เข้า​ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในวัย 50 ++​เป็น​ต้น
 • ตัวอย่าง ของทฤษฎี”ไม่ลอง​ไม่รู้” หาก​ยัง​ไม่​ลงมือ​ทำ จะรู้​ได้​อย่างไร​ว่า​จะ​ทำ​ไม่​ได้ มั่นใจ​ว่าหากทำแล้ว​ แม้ไม่สามารถทำ​ได้ตามเป้า ​100% ก็​ไม่ได้​หมายความ​ว่า​เป็นการ​สูญเปล่า​ เพราะ​อย่าง​น้อย​ก็​ได้​รับ​บทเรียน ​ประสบการณ์​ และ​มุมมอง​ใหม่ๆ ที่​มี​ค่า เป็น​ทุน​ให้​กับ​งาน​ต่อ​ไป
 • เนื้อหาหนังสือ เปิดเผยมุมมองด้าน​ Deep workingคือทำงานที่ต้องใช้ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ฯ

 และ​แบบ Active​ learning แบบเรียนรู้ระหว่างการทำงานจริงฯ

 • เรื่องเล่า​เหตุการณ์​และ​ประสบการณ์​ใน​การ​ทำงาน​ ตามลำดับที่มีวิวัฒนาการ​ สร้างความก้าวหน้า​ไป​ที​ละ​ก้าว​ ทำให้​อ่าน​และคิดภาพตามได้ง่าย​และ​เข้าใจ​เรื่อง​ราว​และวิธีคิดที่ชัดเจน
 • ​นำเสนอตัวอย่างการจัดการ​งานและการวางแผน​การปฏิบัติ​งาน​รายวัน
 • นำเสนอตัวอย่างการปฏิบัติ​งาน​ตามกลยุทธ์​การ​ตลาด​และ​การ​ขาย​แบบ​ 4P’s
 • แบ่งปันระบบการทำงาน การขาย การตลาด ด้วยการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียว
 • นำเสนอตัวอย่างการเลือกรูปแบบ​การ​ขยาย​ธุรกิจ​ ทั้งขายตรงแบบ​ B2c ค้าส่งแบบB2b ​และการตลาด​ออนไลน์​ฯ
 • นำเสนอตัวอย่างการคว้า​โอกาส​สำคัญใน​ชีวิต​เพื่อ​การเปลี่ยนแปลง​
 • นำเสนอตัวอย่างการเขียน​แผน​ธุรกิจ​ Business​ Plan
 • นำเสนอตัวอย่างระบบ​การ​รวบรวม​และ​วัดผล​การปฏิบัติ​งาน​ใน​ระบบ​องค์กร ระดับ​ทีมงานและระบบ​บุคคล​
 • นำเสนอตัวอย่างการพัฒนา​องค์กร Business​ upgrading ตั้งแต่​ Corporate planning, Business​ planning, Function​al planning ​(รวมทั้ง​ผลิตภัณฑ์​และ​การตลาด)​ ดู​บทที่ ​12
 • แบ่งปัน​ประสบการณ์​การ​จัดการ​กับระบบการ​เงิน และ​ทุน​หมุนเวียน ​ในแต่ละ​ช่วงเวลา​ของ​การดำเนิน​กิจการ, อิงกับ​ทฤษฎี​ BCG matrix (Growth–share matrix)
 • แบ่งปันเรื่อง​ราว​ ประสบการณ์ ​และ​มุมมอง​ ของ​การเข้าสู่​ความหมาย​ของ​การ​ขยาย​ธุรกิจ เช่น

การมีหน่วยงาน​มากกว่า ​2​ องค์กร​ขึ้นไป​

 • ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์​การแข่งขัน​แบบ​ 5 Force​ competition​ model​s & Global marketing
 • แบ่งปัน​เรื่อง​ In trend​ business​ เด่น​ที่​ 0 สร้าง​รูป​แบบ​องค์กร​ธุรกิจ​ให้​ทันสมัย​เริ่ม​จากคนทันสมัย, ระบบ​การ​บริหาร​จัดการ​ทันสมัย, การพัฒนา​งานและผลิตภัณฑ์​ทันสมัย​แบบ​ New 4P’s
 • แบ่งปันการฝึกจิต​ให้​มั่น​ ฝึก​ร่างกาย​ให้​แข็งแรง​ With better Eco, Thinking, Smarter, Knowledge, Balance of working & life, Stronger, Good​ living… ให้การทำงาน​กับการดำเนิน​ชีวิต​และ​การเข้าสู่​สังคม​แบบ​มีความสุข​ มีความสมดุล​แบบสมบูรณ์​แบบ​
 • แบ่งปันการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการเป็น​คน​ที่​ทรง​คุณค่า​ Be a​ man​ of​ value
 • แบ่งปันแนวคิด ปี 2563 เป็น​ปีแห่ง​ความ​ท้าทาย เล่าถึง​สภาพ​ความเป็นจริง​ใน​ปัจจุบัน​เพื่อให้​เรา “รู้​ตัว” “รู้ทัน” สู่การเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย
 • แบ่งปันแนวคิด New Supply​ chain​ ห่วงโซ่​อุปทาน​ยุคใหม่​
 • แบ่งปันแนวคิด New​ normal นำเสนอ​กลยุทธ์​และ​วิธีการ​เอา​ตัวรอดในยามวิกฤตเศรษฐกิจ ​ซึ่ง​เป็น​ช่วงเวลา​ที่ ​Less demands ​คือ เป็นช่วงเวลาและเป็นยุคที่อุปสงค์ขาดแคลน​แต่อุปทานล้นเหลือ

 

กระผมขอกราบ  ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนเราตลอดมา

ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

นายเซ็นหยาง เชียง

————————————————————————————————————————

 

Business Coaching

 

SISC Start-up ยินดีที่ได้รู้จักนะครับโปรแกรมการให้คำปรึกษามีดังนี้

 

Coaching for Business (Digital Transformer) รับเป็นที่ปรึกษาบริหารพัฒนาธุรกิจไปสู่ยุค 5G

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา มี3แบบ 3ราคา 

 • 35,000฿/ด
 • 45,000฿/ด
 • 55,000฿/ด

 

Coaching Social Marketing

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา มี3แบบ 3ราคา 

 • 35,000฿/ด
 • 45,000฿/ด
 • 55,000฿/ด

 

Coaching for Personal Leadership พัฒนาบุคคลไปสู่สุดยอดผู้นำ

#อัตราค่าเป็นCoaching ที่ปรึกษา มี3แบบ 3ราคา 

 • 25,000฿/ด
 • 35,000฿/ด
 • 45,000฿/ด

  

ขั้นตอนการทำงาน

SISC Business Coaching Team ทีมงานดูแลแฟนเพจครบมือ !

Facebook : Instagram Marketing

Social Marketingรายการอื่นๆ ราคาตามตลาด

+ บริการจัดทำ LINE OA

+ บริการจัดทำ LINE MY SHOP

+ บริการจัดทำ Sales Page

+ บริการจัดทำ Lazada ,Shopee

+ บริการจัดทำ Google Ad

+ บริการจัดทำ SEO.

 

 

 

 

📍รายละเอียดแพ็คเกจตัวเต็มเลื่อนอ่านข้างล่างได้เลย

 • ราคายังไม่รวม VAT7%
 • ราคารวมภาพถูกลิขสิทธิ์ พร้อมนำไปใช้งาน
 • ตั้งแต่ Advance Plan จะมีรีพอร์ตรายงานผลให้ทุกครั้งที่จบแคมเปญ
 • ราคารวมถ่ายภาพสินค้าเบื้องต้นสำหรับการนำมาไดคัทและทำกราฟิก
 • ราคาไม่รวมไฟล์ AI
 • ขอตัวอย่างผลงานและแผนงานติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ

 

เส้นทางและโปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ 

 • ทำการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนโดยรวมขององค์กร SWOT
 • การวางแผนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวางแผนธุรกิจ Business Model &Business planning
 • การวางตำแหน่งการแข่งขันขององค์กรและผลิตภัณฑ์หลัก STP for business &Core products
 • Digital Transformer ปรับตัวสู่การตลาด0โดยการทำการตลาดออนไลน์และวางแผนการบุกตลาดรูปแบบใหม่ Digital Online Social Marketing & New 4P’s
 • การประเมินแนวทางและผลการดำเนินธุรกิจโดยใช้โปรแกรม Balance Scored Cards & Benchmark
 • หาแนวทางร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
 • สำหรับกรณีศึกษาให้ดูตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท Star Industrial Supply Chain Co., Ltd 

 

ขั้นตอนก่อนขอคำปรึกษากับ SISC Business Coaching

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น เพื่อให้ทาง Consult ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ทีมงานจะติดต่อเข้าไปพูดคุยเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายรวมถึงขอบเขตการให้คำปรึกษาร่วมกัน ทีมงานจะช่วยแนะนำ Package ที่เหมาะสมและกำหนดเวลาที่สะดวกในการให้คำปรึกษาฯ พบกับทีม Consult เพื่อสอบถามรับคำแนะนำและแก้ไขได้ในทันที(กรุณานำNotebookหรือ Laptopมา) หลังจากได้รับปรึกษาแล้วทางเราจะส่งรายงานผลให้ทาง E-mail. ให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานทั้งระบบเกิด Reform & Transformation รับปรึกษาปัญหาในการทำธุรกิจ เป็นเพื่อนช่วยคิดให้ธุรกิจเดินต่อ เกิดTransformation หากท่านมีปัญหาการตลาด

 • ปัญหาเรื่องบริหารจัดการ
 • ปัญหารเรื่องเงินทุน
 • ปัญหารเรื่องความเป็นผู้นำ
 • ปัญหาอื่นๆที่กระทบกับธุรกิจ
 • ปัญหารเรื่อง Logistic

Oversea Marketing การตลาดระหว่างประเทศปรึกษามืออาชีพอย่างเราได้นะครับ หลักจากได้รับการปรึกษาจากเรา ลูกค้าจะได้วิธีจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม เห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขั้น เดินต่อได้ดีขึ้นอย่างมีวิวัฒนาการและทักษะที่ดีขึ้นตามที่ได้ฝึกมา

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเเจ้งรายละเอียดการชำระเงิน Tel:081-808-6161คุณโก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า